Stranica 17 od 17

Re: Pruga širine 1000 mm - Gutmanova železnica

Poslato: 22 Jan 2020, 16:09
od PECELJ
Železnička stanica Moslavina-Crnac 1968.godine.

Lokomotiva JŽ 50-52 na čelu verovatno nekog lokalnog voza.

s-l1600 50-52 Moslania Crnac 1968.jpg
s-l1600 50-52 Moslania Crnac 1968.jpg (135.63 KiB) Pregledano 401 puta

Izvor : ebay

Re: Pruga širine 1000 mm - Gutmanova železnica

Poslato: 22 Jan 2020, 22:11
od mali.paja
Prije će biti da se vrši manevra? Lokomotiva sa službenim i putničkim vagonom se prebacuje na neki kolosijek po druge vagone. Ovo je sam kraj ovih metarskih pruga na JŽ-u. Imam pisano rukom brzojav (depeša) koja je išla na telegraf u Direkciji ŽTP-a Zagreb za sve kolodvore na mreži JŽ-a i svim ŽTP-ima. Isto je pisao od moje supruge otac koji je bio jedan od glavnih propisara u ŽTP-u Zagreb i član ekipe propisara JŽ-a. To sam dobio od jednog vrhunskog nažalost pokojnog poznavatelja propisa JŽ-a kao i HŽ-a iz Moravica.

Re: Pruga širine 1000 mm - Gutmanova železnica

Poslato: 07 Feb 2020, 13:24
od PECELJ
Železnička stanica Moslavina - Crnac 1968.godine.
Na fotografiji lokomotive JŽ 50-56 i 50-52.

s-l1600 56 50-52 Moslania Crnac 1968.jpg
s-l1600 56 50-52 Moslania Crnac 1968.jpg (74.5 KiB) Pregledano 299 puta

Izvor : ebay

Re: Pruga širine 1000 mm - Gutmanova železnica

Poslato: 06 Mar 2020, 11:29
od PECELJ
Železnička stanica Osijek 1966.godine.
Na čelu teretnog voza lokomotiva JŽ 70-72

s-l1600 70 72 Osijek 1966 Duplicate P Gray.jpg
s-l1600 70 72 Osijek 1966 Duplicate P Gray.jpg (104.91 KiB) Pregledano 71 puta

Izvor : ebay