Stranica 1 od 1

Re: Dizel-motorni vozovi serije 712

Poslato: 12 Maj 2012, 00:08
od sencica
Dizel motorni voz serije 712

Dizel motorni vozovi serije JŽ 712/714 tipa B'B+2'2 su proizvedeni 1980.
godine u španskoj fabrici MACOSA. Satavljen je,od motornih kola i
prikolice M+P .
DMV 712/714 je sa hidrauličnim prenosom snage i
nabavljan je za saobraćaj na sporednim lokalnim prugama.
Interesantno je da je podserija 100 bila cela 1. razreda.
Danas je još uvek na eksploataciji na ŽS, MŽ, HŽ.

Tehnicki podaci:

Raspored osovina - - - - - -B'B+2'2
V max - - - - - - - - - - - - 120 km/h