Stranica 4 od 8

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 27 Nov 2012, 20:53
od jagafoto
Lokomotiva 461-017 u Lajkovcu, dana 27.11.2012.

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 27 Nov 2012, 20:54
od jagafoto
Lokomotiva 461-153 u Lajkovcu na vozu broj 431 (Beograd-Bar) snimljena 27.11.2012.

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 29 Nov 2012, 18:03
od jagafoto
Crnogorsku lokomotivu 461-033 u Lajkovcu na vozu broj 431 (Beograd- Bar) snimio sam 28.11.2012. godine:

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 16 Dec 2012, 20:50
od jagafoto
Lokomotiva 461-101 u Lajkovcu 24. avgusta 2006. godine:

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 28 Dec 2012, 19:48
od jagafoto
Lokomotivu 461-001 u Lajkovcu snimio sam 26.12.2012. godine:

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 28 Dec 2012, 19:51
od jagafoto
Istu lokomotivu 461-001 snimio sam u starim bojama u Lajkovcu 5. jula 2006. godine...

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 30 Dec 2012, 19:47
od jagafoto
Lokomotivu 461-157 u Lajkovcu snimio sam 27.12.2012. godine:

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 02 Maj 2013, 23:02
od jagafoto
Lokomotiva 461-022 na vozu 431 (Beograd- Bar) dana 4.4.2013. na putnom prelazu u Velikim Crljenima:

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 31 Maj 2013, 18:03
od jagafoto
Crnogorska lokomotiva 461-029 u Lajkovcu na vozu broj 431 (Beograd – Bar) snimljena 31. maja 2013. godine:

Slika

Re: Lokomotive serije 461

Poslato: 31 Maj 2013, 18:41
od jagafoto
Istu ovu lokomotivu, 461-029 u Lajkovcu, snimio sam 7. marta 2011. godine na vozu broj 431:

Slika