Stranica 1 od 1

Dizel lokomotive serije JŽ 740

Poslato: 08 Okt 2017, 12:29
od ivanjz
Lokomotiva 740-111 u železničkoj stanici Dubrovnik.

http://www.google.com

Re: Dizel lokomotive serije JŽ 740

Poslato: 09 Okt 2017, 10:20
od cira-1
Tekst malog.paje o ovim lokomotivama :

Dizelelektrična lokomotiva serije 740

Skica lokomotive - Postavio R. Pecelj..jpg
Skica lokomotive - Postavio R. Pecelj..jpg (94.58 KiB) Pregledano 1272 puta


Dizel lokomotive na JŽ-u na uzanim prugama se pojavljuju dosta kasno, praktički pred njihovo ukidanje. Na prugama koje nisu bile pod upravom JŽ-a (Zagreb-Samobor) i na nekim industrijski kolosijecoma je već bilo tih lokomotiva, doduše ne puno. To su bile uglavnom slabije lokomotive koje se ne bi baš pokazale na našim uzanim prugama, koje su u velikom postotku bile brdske. Od tvornice ĐĐ u S.B. ŽTP Sarajevo je naručio izradu dizel lokomotiva. Prvotno su to zamišljene kao dizel električne lokomotive. I po izgledu lokomotive serije 740 vidi se da je fizički slična normalnotračnoj lokomotivi serije 642. Kod same konstrukcije pojavio se problem smještanja elektromotora radi uskog frema. Tako su lokomotive postale dizel hidraulične. Prva serija (nulta) je napravljena bez generatora pare. Kasnije je napravljena podserija (sto) sa generatorom pare. Jednostavno je prekopiran i umanjen generator sa normalnih lokomotiva serije 642. Međutim nije se baš to pokazalo dobro. Dolazilo je često do kvarova generatora pare. Ne može se nešto tek samo tako umanjiti. Radi toga su često na vlaku bile 2 lokomotive, parnjača radi grijanja a dizelka je vozila i održavala vozna vremena.
Vjekoslav Suton

Dizel lokomotiva serije JZ 740.jpg
Dizel lokomotiva serije JZ 740.jpg (124.82 KiB) Pregledano 1272 puta

Re: Dizel lokomotive serije JŽ 740

Poslato: 23 Dec 2018, 14:43
od ivanjz
Dizel lokomotiva 740-107.

http://www.google.com

Re: Dizel lokomotive serije JŽ 740

Poslato: 24 Dec 2018, 12:40
od PECELJ
Mislim da je pitanju Travnik.

Na temi "Lašva-Jajce-Srnetica postoji na str.12 fotografija istog autora, sa sličnom izgledom lokacije a vidi se i ona kula na obe slike.

Re: Dizel lokomotive serije JŽ 740

Poslato: 01 Dec 2019, 10:32
od ivanjz
Dizelka 740-028 u Docu na Lasvi.