Stranica 1 od 11

Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 17 Jun 2012, 10:44
od milanp
Tokom industrijalizacije Bosne nakon okupacije od strane Austro-Ugarske kompanija Morpurgo i Parente iz Trsta je sa državnim vlastima 1886 sklopila dugoročni ugovor o iskorištavanju ogromnih hrastovih šuma koje su se nalazile u smjeru zapada u šumama između Bosne i Vrbasa. Odmah je počelo građenje odgovarajuće željezničke infrastrukture do glavnog mjesta za ekspoataciju. Ta pruga je bila duga 40 km i sagrađena je od stanice Usora(u blizini Doboja na pruzi Bosanski Brod - Sarajevo) do mjesta Pribinić. Na 26. km, na ušću Velike i Male Usore nikao je grad Teslić sa industrijom za preradu drva. Putevi za eksplataciju drva su urađeni za južni, zapadni i sjeverni smjer. Fabrike u Tesliću proizvodile su bačve i vršile destilacije drva sa šest visokih peći u zemlji na ugalj i dominirale su na tržištu sa svojim nusproizvoda Austro-Ugarske i Njemačke. Nakon isteka ugovora linija je pripapala državnim vlastima.
Nakon Prvog svjetskog rata firma postaje "Destilacija Drva Teslić ', a u komunističkoj eri kao ' Drva Industrija Borja, Teslić '. Crteži iz 1922, 1930, 1931 i 1960 pokazuju da je početkom 30-ih godina mreža šumskih železnica dostigla dužinu od čak 310 km, a ta mreža je dopirala sve do do Banja Luke. Kapacitet prijevoza u to vrijeme bio oko 500 000 tona (gotovo 5.000 vozova).
1960 godine ostala je samo pruga Doboj-Teslić i dvije šumske željezničke pruge na jugu i sjeveru u Tesliću. Priključak prema Banja Luci više ne postoji. Kapacitet prevoza bio je u 1965 oko 150.000 tona, od čega se 60% još uvijek obavlja željeznicom.

Na donje dvije karte ucrtana je trasa ove pruge.

karta1.jpg
karta1.jpg (220.81 KiB) Pregledano 1398 puta

Usoratalbahn.jpg
Usoratalbahn.jpg (92.69 KiB) Pregledano 1398 puta

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 17 Jun 2012, 10:49
od milanp
Na slici dole početna stanica na ovoj pruzi Usora.

Slika

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 20 Jun 2012, 14:00
od milanp
Ovu drezinu snimio je Dr. E. Scherer 16.08.1967. godine u stanici Slatina
na pruzi Usora - Teslić - Pribinić.

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 14 Avg 2012, 12:08
od presa
Stara fotografija sa pruge Teslić - Pribinić.

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 05 Okt 2012, 09:47
od presa
Drezina na pruzi Teslić - Pribinić.

http://www.google.com

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 30 Nov 2012, 11:28
od milanp
Dr Šeker je snimio ložionicu u Borju.

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 02 Feb 2013, 13:36
od milanp
Mešovita kompozicija na pruzi između Teslića i Doboja.

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 26 Maj 2013, 10:16
od zokivoz
Pruga u Tesliću.

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 24 Jun 2013, 13:19
od ivanjz
Stara Austrougarska karta sa početka 20 veka.

Slika

Kao što se iz karte vidi pruga se granala na dve dela i to: prema Liplju i jedan krak prema Bjelobučuju.

http://www.google.com

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 20 Avg 2013, 13:58
od milanp
Stara razglednica sa Teslićkih pruga.

PribinicsT1_zps3be68601.jpg
PribinicsT1_zps3be68601.jpg (116.79 KiB) Pregledano 1396 puta


Na razglednici su železničke stanice: Teslić, Bladnica(Blatnica) i Okruglga