Stranica 11 od 11

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 05 Dec 2018, 09:35
od Igor Legaz
PECELJ piše:Šumske železnice u okolini Teslića


Ovdje je opisana Vrbanjathalbahn prema istoku:

Malo onih stanovnika današnjih Šipraga koji se sjećaju da je prvi val europizacije i intenzivnijeg razvoja stigao prilikom obimnih radova na izgradnji uskotračne željezničke pruge ("štreke"). Primarna namjera austrijskih vlasti je bila da, uz posredovanje Zemaljske vlade u BiH, intenzivira eksploataciju šumskog blaga i ostalih prirodnih resursa. Pruga je dolazla iz Kotor-Varoša, a na području Šipraga se račvala u nekoliko pravaca. Uz Demićku je išla do pod Dunića stijena (825 m n/v), a uz Crkvenicu do Griča (823 m n/v). Od Kruševa Brda su išla dva kraka: uz Vrbanju i Bobovicu. Trasa uz Vrbanju, od Čudnića je vodila preko Kilavca do "Čekrka", a zatim – nakon transporta lokomotive ( pomoću "čekrka" , u klancu išmeđu Šepirica i Jasena) – do Riječica (1300 m n/v). Odvojak uz Bobovicu je prolazio kroz selo Bobovice, pa između Palike i Pašinca do Srebrenog brda (prema Meokrnju), tj. do ušća potoka Krna (921 m n/v)

https://mojkotorvaros.blogspot.com/2016 ... e.html?m=1

Skica, koju ste postavili, g. Pecelj, očigledno se odnosila na neostvarenu zamisao da se tunelom povežu Usorathalbahn i Vrbanjathalbahn.

Pruga na skici kroz Kotor Varoš, također nije ostvarena.

Na fotografiji se vidi vlak na mostu kod vodopada Bobas u Kotor Varoši koji vozi prema Obodniku

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 05 Dec 2018, 11:05
od železocestnik
Za lokomotivu U.36 (Kraus Linz: tv. broj 5799 iz 1907. godine) ima Chester prvi podatak za vrijeme prvog svetskog rata (20.10.1916), kada razpolaže sa lokomotivom Centralna transportna komanda. Posle rata je SHS U.36, posle Željezara Zenica.

Pospichal ima podatak, da je 9.1916 prešla na kukHV (Mladenovac) i 20.10.1917 na Štajnbajsovu železnicu. Posle: SHS, Rudnik Ljubija, Željezara Zenica

KrLi 5799/07 C1t-n2 kkStB U.36, xx.09.1916> kukHV (Mladenovac) 20.10.1917: Steinbeis; SHS, Rudnik Ljubija, Željezara Zenica

Dakle za U.36 uopšte se nezna, kde i kada je radila od 1907 do 09.1916 :!:

pozdrav
Darko

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 05 Dec 2018, 11:35
od Igor Legaz
Za lokomotivu U.36 (Kraus Linz: tv. broj 5799 iz 1907. godine) ima Chester prvi podatak za vrijeme prvog svetskog rata (20.10.1916), kada razpolaže sa lokomotivom Centralna transportna komanda. Posle rata je SHS U.36, posle Željezara Zenica.

Pospichal ima podatak, da je 9.1916 prešla na kukHV (Mladenovac) i 20.10.1917 na Štajnbajsovu železnicu. Posle: SHS, Rudnik Ljubija, Željezara Zenica

KrLi 5799/07 C1t-n2 kkStB U.36, xx.09.1916> kukHV (Mladenovac) 20.10.1917: Steinbeis; SHS, Rudnik Ljubija, Željezara Zenica

Dakle za U.36 uopšte se nezna, kde i kada je radila od 1907 do 09.1916


Na toj fotografiji ima "zaštitni znak", navodno, "portala mjesne zajednice Maslovare". Sad vidim da je napisano "Maslovare.tk" , a takve "tk" web adrese nema (ili je ugašena). Moguće je da su neki iseljenici iz Maslovara, koji sad žive u Turskoj, iskoristili neku lokomotivu i pripisali je Maslovarama.

Sad sam našao službeni portal mjesne zajednice Maslovare:

http://maslovare.ucoz.net/index/0-7

Tu je napisano da su ruski zarobljenici gradili Vrbanjathalbahn.

Ponavljam, valja pokrenuti "Vrbanjathalbahn", kao posebnu temu među industrijskim prugama u BiH.

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 05 Dec 2018, 11:51
od Igor Legaz
Da korigiram sebe:


Na fotografiji se vidi vlak na mostu kod vodopada Bobas u Kotor Varoši koji vozi prema Obodniku


Vlak vozi niz Vrbanju, dakle od Obodnika, a ne "prema" Obodniku.

Vodopad Bobas je prvi od ova dva na video zapisu:

https://www.youtube.com/watch?v=J2v58gzPynU

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 21 Maj 2019, 13:18
od ivanjz
Železnčka stanica Usora.

http://www.google.com

Re: Pruga Usora - Teslić - Pribinić (Usoratalbahn)

Poslato: 26 Nov 2019, 09:52
od ivanjz
Mesovita kompozicija u zeleznickoj stanici Usora sa lokomotivom Unnra 30 na celu.