Stranica 1 od 1

Pruga uskog koloseka Ćićevac - Sveti Petar

Poslato: 26 Okt 2013, 12:02
od ivanjz
N. Govedarević u svojoj knjizi "Pivatne pruge uskog koloseka u Srbiji" piše.

"Kada je SDŽ-a rešila problem snabdevanja ugljem(Senjska pruga) pristupila je rešavanju druge velike stavke u materijalnim troškovima eksploatacije svoje železnice, a to su bili pragovi.
Kvalitetne i bogate hrastove i bukove šume pronađene su na severnim padinama planine Bukovik i Rožanj, istočno od Ćićevca. Od države su zakupljene šume, a u Ćićevcu je 1900. izgrađen Zavod za proizvodnju i impregnaciju pragova. U prvo vreme se drvo za pragove dovozilo sa padina Bukovika volovskom zapregom, sve dok nije izgrađena pruga uzanog koloseka šrirne 760 mm od Zavod do manastira Sveti Petar u Grabovcu. Prugu u dužini od 17,5 kilometara, izgradio je Železnički bataljon srpske vojske. Trasa pruge polazila je od Zavoda za impregnaciju, išla je podnožjem Belog brega, a zatim presecala Jovanovačku reku, severno od sela Pjate prelazila Carigradski drum pa uzvodno uz Jovanovačku reku pored sela Vitoševac i Podgorac dolazila do manastira Sveti Petar u selu Grabovcu. Pruga je puštena u saobraćaj 9.aprila 1901. godine.
Nekoliko godina kasnije, pruga je od manastira Sveti Petar produžena do mesta "Belgijske kuće" na izvorištu Bele reke. Ova dionica, u dužini od oko 4.7 km, predata je u saobraćaj 14. septembra 1907. godine. Ukupna dužina ove šumske pruge iznosila je 22,2 kilometra.
SDŽ-e su 1900. godine od nemačke firme Kraus iz Minhene poručile dve troosovinske parne lokomotive za kolosek 760 mm. Lokomotive sa serijskim brojevima SDŽ No 1401 i SDŽ No 1402, dodeljene su Zavodu za proizvodnju i impregnaciju pragova, za vuču vozova na šumskoj pruzi Ćićevac-Sveti Petar-Bela Reka.
Ova pruga je prestala sa radom 1935. godine zbog lošeg stanja voznih sredstava i zapuštenosti pruge, a posle nekoliko godina je demontirana."

Re: Pruga uskog koloseka Ćićevac - Sveti Petar

Poslato: 26 Okt 2013, 12:08
od ivanjz
Jedna od dve navedene lokomotive na staroj razglednici. Ove lokomotive svakako spadaju među prve lokomotive SDŽ-a na uskom koloseku. Pre su jedino nabavljene lokomotive SDŽ351, 352 i 353 za prugu Ćuprija - Senjski rudnik. Kasnije će ove lokomotive dobiti oznake SDŽ 401 i SDŽ 402. Lokomotiva SDŽ 401 dočekati će i JŽ numeraciju i dobiće oznaku SDŽ 180-001. Biće to i jedina lokomotiva iz ove serije.

http://www.google.com

Re: Pruga uskog koloseka Ćićevac - Sveti Petar

Poslato: 06 Nov 2016, 13:38
od ivanjz
Lokomotiva sa broje 1402 i SD>Ž oznakom 402, druga lokomotiva sa ove trase.

http://www.google.com

Re: Pruga uskog koloseka Ćićevac - Sveti Petar

Poslato: 06 Nov 2016, 13:38
od ivanjz
Lokomotiva sa brojem 1402 ili SDŽ sa oznakom 402, druga lokomotiva sa ove trase.

http://www.google.com

Re: Pruga uskog koloseka Ćićevac - Sveti Petar

Poslato: 12 Nov 2016, 13:06
od PECELJ
Mislim da smo ranije imali dosta bolju sliku ove lokomotive, vezeno za WW I. ali nismo znali koji je tip :
$_57 WW I.JPG
$_57 WW I.JPG (240.37 KiB) Pregledano 1783 puta
Zanimljivo je da je oznaka lokomotive data ćirilicom ( Бр.1402). Obično smo viđali npr. No.xxxx

Re: Pruga uskog koloseka Ćićevac - Sveti Petar

Poslato: 11 Maj 2017, 13:05
od timpruga
Zdravo svima, u ovu temu se malo neobično uključujem i to pozivom zainteresovanima za sledeće dešavanje.
Klub ljubitelja timočkih pruga, u saradnji sa Opštinom Ražanj i Ćićevac, 27. i 28. maja 2017.g. organizuje pešačenje od Zavoda za impregnaciju u Ćićevcu preko Grabova do Belgijske kolibe (i dalje do Jošaničke Banje) tj. trasom pruge Ćićevac - Sv.Petar (Grabovo) Stolovci. Za više detalja putem našeg sajta.