Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Sve vezano za istoriju železnica u Srbiji
jovanla
Ložač
Poruke: 96
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:28
Kontakt:

Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod jovanla » 27 Jul 2012, 12:14

.

GRAĐENJE PRUGA U VOJVODINI

U vreme građenja prvih pruga, u drugoj polovini XIX veka, teritorija Vojvodine je u celosti bila pod Austrougarskom. Sve odluke o izgradnji ondašnjih pruga donosene su u Beču i Budimpešti. Austrougarska je sprovodila strategiju građenja pruga sa osnovnim ciljem povezivanja Beča i Budimpešte sa pojedinim region ima i centrima za plasiranje kapitala, za eksploataciju šumskih, rudnih, poljoprivrednih i drugih bogatstava i za dalju asimilaciju negermanskog i nemadarskog stanovništva. Istovremeno je Nemačka sve agresivnijom ekspanzionističkom politikom i naraslim kapitalom ulagala napore da dopre do jugoistočne Evrope i Bliskog Istoka. Pod tim političkim tenzijama održan je 1878. godine Berlinski kongres, a osnovu tamo donešenih odluka pocela je intenzivna izgradnja novih pruga od Beča i Budimpešte prema jugu i jugoistoku.


Slika
Železnička stanica u BudimpeštiPrvo je izgradena pruga do Subotice do Novog Sada , a zatim izvršeno povezivanje sa Beogradom a odatle do Niša. Odatle jednim krakom, preko Sofije, ostvarena je veza sa Carigradom a drugim krakom, preko Skoplja , sa Solunom. Jasno je da je razvoj zeleznice u Vojvodini bio zavistan i tesno vezan sa razvojem zeleznica u Austrougarskoj, a kasnije i u Ugarskoj.

Prva zeleznička pruga (normalnog koloseka) u Vojvodini, odnosno onda u južnoj Ugarskoj, bila je u jugoistočnom Banatu od naselja Lisava i Oravica ( sadašnja Rumunija) preko Jasenova i Vračev Gaj (sadašnja Srbija) do Bazijasa (sadašnja Rumunija) pristaništa na Dunavu. Ova pruga je bila dugačka 63 kilometra i za teretni saobraćaj je otvorena 20. avgusta 1854. godine a za putnički 1. novembra 1856. godine. Velikom poduhvatu, gradnji ove pruge na obroncima Karpata pristupilo se zbog izrazitih potreba veleposednika za izvlačenjem vrlo kvalitetnog uglja i rude. Zatim je pruga jos 27 kilometara zašla u planinu do rudnika u mestu Anina. Ugalj je postao značajan za zagrevanje u gradovima ali i za pokretanje lokomobila, lokomotiva i parobroda. U to vreme gradnju pruga su finansirali država na glavnim pravcima i privatnici, na osnovu zakona o koncesijama , uglavnom, na sporednim pravcima. Sporedne pruge su bile na teritoriji pojedinih lokalnih zajednica ili velikih privatnih poseda. Državne pruge je gradilo Carsko Kraljevsko privilegovano Austrijsko društvo Državnih železnica.

Druga pruga je izgrađena između Segedina, Banatskog Aranđelova, Kikinde i Temišvara i svečano puštena u javni saobraćaj 15. novembra 1857. godine. Treća pruga u Vojvodini je izgrađena od Temišvara preko Vršca do Jasenova i otvorena je za javni saobraca j 20. jula 1858. godine. Cetvrta pruga je izgrađena izmedu Segedina u sadašnjoj Mađarskoj do Sombora preko Subotice i otvorena za javni saobraćaj 11. septembra 1869. godine. Peta pruga je izgrađena , kao nastavak predhodne, između Sombora i Bogojeva a puštena je u javni saobraćaj 20. decembra 1870. godine. Šesta pruga je povezala Suboticu i Novi Sad i svečano je predata saobraćaju 5. marta 1883. godine. Sedma i osma pruga Novi Sad-Inđija-Zemun i Inđija-Ruma-Sremska Mitrovica su predate javnom saobracaju istog dana, 10. decembra 1883. godine.

Izgradnju pruga je finansirao državni i privatni kapital a fizičku radnu snagu je kao radnu obavezu davalo loka lno stanovništvo. Tek kasnije je lokalno stanovništvo osetilo korist od uvođenja železnice i shvatilo njene prave vrednosti i značaj.

Krajem XIX veka u Vojvodini je mreža pruga bila najgušća i Evropi, a Evrope u svetu . Vojvodina je imala 3 puta gušću mrežu pruga (km/na 10.000 stanovnika) od Engleske gde je železnica rođena . Sva ovdašnja mesta na trasi pruge su povezana prvo međusobno, a zatim sa svim mestima na prugama Evrope i Azije. Kulturni i privredni razvoj stizao je prugom.

Red vožnje na pruzi Beograd - Subotica iz 1991. godine.

Slika
.

jovanla
Ložač
Poruke: 96
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:28
Kontakt:

Re: BEOGRAD - SUBOTICA

Porukaod jovanla » 27 Jul 2012, 12:17

.

IZGRADNJA PRUGE SUBOTICA – NOVI SAD – ZEMUN –BEOGRADIzgradnja ove pruge je bila deo saobraćajne strategije Ugarske proklamovane i sprovodene od 1848. godine. Bila je jedna od osnovnih pruga sever-jug na pravcu Budimpešta­ Subotica-Novi Sad-Zemun, a to je ujedno bila centralna pruga u sadašnjoj Vojvodini. Smatralo se da je pravac istok-zapad sporedan, tako da je izgradnja pruge Zemun-Zagreb, u pojedinim deonicama početa da se gradi tek posle 1870. godine.
Pruga koja je povezala Suboticu i Novi Sad svečano je predata saobraćaju 5. marta 1883. godine.Slika
Železnička stanica u Subotici


10. decembra 1883. godine je:

- Prvi putnički voz otišao iz Novog Sada za Zemun. (izgradena je pruga u dužini od 71,5 kilometara).
- Zeleznička stanica "Novi Sad" je tako od završne - postala prolazna stanica.
- Otišao je prvi putnički voz po unapred objavljenom redu vožnje, po unapred utvrđenoj tarifi i svima dostupan pod istim uslovima i istoj ceni vozne karte.
- Voz je od Novog Sada do Zemuna stigao za 1,5 sat što je bio veliki napredak, jer se do tada do Zemuna putovalo i po nekoliko dana , nesigurnim kolskim putevima ili Dunavom.

Slika
Železnička stanica Novi Sad


- Prvi putnički voz je prešao preko železničkog Gvozdenog mosta (dugačkog 432 m) preko Dunava kod Novog Sada. Most je koštao 1.300.000 forinti. Pre njega su svi mostovi bili demontažni i uklanjani pre nego što Dunavom krenu sante leda. Most je izgrađen po projektu inženjera Karla Baumana, na 6 stubova, a najveći razmak izmedu stubova je iznosio 96 m. Prvo je nosio ime cara Franje Josifa a od 1929. g. Andreje Karađorđevića , trećeg sina kralja Aleksandara. Rušen je 11. aprila 1941. pri povlačenju jugoslovenske vojske, pa obnovljen i konačno srušen pri povlačenju nemačke vojske 22. oktobra 1944. g.
- Trasiranje i postavljanje pruge je bilo povereno glavnom građevinskom inženjeru Carevine, Nikoli Stankoviću iz Stapara. Trase drugih izgrađenih pruga, tada određenih, su i danas u upotrebi sa malim korekcijama.
- Prvi putnicki voz je prosao kroz tunel ispod Petrovaradinske tvrđave (dugaćak 361 m.) probijen kroz vulkansku stenu ondašnjom skromnom tehnikom (koštao je preko 200.000 forinti). Uz kolosek i na mostu i kroz tunel je bila izgrađena pešačka staza a kasnije je prostor između šina popunjen kako bi se mogao odvijati i kolski saobraca j, ali u ograničenom obimu.
- Sama zgrada železnicke stanice u Inđiji, građena je od 1883 do 1886. u austrougarskom stilu. Veliki broj putnika se slivao u Inđiju , i zbog presedanja u vozove za pravce Beograd i Novi Sad, tako da se vrlo brzo ukazala potreba da budu prihvaćeni i da im boravak u Inđiji bude prijatniji. Po završenoj izgradnji železnicka stanica ... sa staničnom restauracijom, menzom za železnicare i kuhinjom, čekaonicama prve, druge i treće klase, sa zaštitnom peronskom ogradom ukrašenom cvećem, sa registrovanim nosačima...bila je vredna poštovanja građana. U neposrednoj blizini železnicke stanice izgrađena su čak cetiri hotela ...organizovana je još 1920. taksi služba.Slika
Železnička stanica u Inđiji- Tako je ispunjena obaveza Austrougarske monarhije (sa Berlinskog kongresa) da izgradi prugu do Srbije, ali nije bilo mosta preko Save kod Beograda, pa se pruga završavala u Zemunu. Na tom kongresu Srbija se obavezala da će izgraditi prugu do Bugarske, a ova do Turske, što je i ostvareno, ali naredne 1884. godine.
- Dana 22 jula 1884, završen je železnički most u Beogradu, na reci Savi,zahvaljujući čemu je idućeg meseca puštena u saobraćaj pruga Zemun – Beograd.Slika
Železnička stanica u Zemunu- Dana 20. avgusta 1884, prugom je do Zemuna na relaciji Beograd-Savski most pošao dvorski voz sa kraljem Milanom, kraljicom Natalijom i prestolonaslednikom Aleksandrom i bio ispraćen svečano, uz vojnu muziku koja je svirala sve dok voz nije prešao novoizgradeni gvozdeni savski most.

Stara karta sa ucrtanom ovom prugom.

Slika

Nova karta.

Slika

Slika

jovanla
Ložač
Poruke: 96
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:28
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod jovanla » 27 Jul 2012, 21:19

.


ŽELEZNIČKA STANICA NA LIMANU – NOVI SAD


Radovima započetim 1881. na izgradnji željezničke pruge Beograd - Subotica - Novi Sad - Zemun, nasut je jedan deo velikog limana a pruga se sagrađena celom dužinom današnjeg Bulevara Cara Lazara. Zgrada željeničke stanice, podignute 1882. sagrađena je na sadašnjem terenu između ulice Vere Pavlović, Puškinove i Bulevara Cara Lazara. Premeštanjem pruge i izgradnjom nove Željezničke stanice Novi Sad 1964. srušena je prva zgrada stanice a današnja pošta uz Limansku pijacu jedini je svedok postojanja nekadašnje stanice. Pruga Budimpešta - Zemun proradila je 1883. kada je u Novi Sad stigao prvi voz. Od 1901. za prevoz putnika od željezničke stanice do centra grada korišćen je omnibus (tramvaj sa konjskom zapregom), od 1911. električni tramvaj koji je 1958. zamenjen autobskim prevozom.
Slika
Slika
Slika
Slika
.

Korisnikov grb
ivanjz
Uber minister
Poruke: 5698
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:18
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod ivanjz » 27 Avg 2012, 17:05

jagafoto piše:Železnička stanica Sremski Karlovci na staroj razglednici
Slika

Korisnikov grb
ivanjz
Uber minister
Poruke: 5698
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:18
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod ivanjz » 27 Avg 2012, 17:06

jagafoto piše:Zgrada železničke stanice Subotica na staroj razglednici:

Slika

Korisnikov grb
ivanjz
Uber minister
Poruke: 5698
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:18
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod ivanjz » 27 Avg 2012, 17:11

jagafoto piše:Železnička stanica Novi Sad...

Slika

Korisnikov grb
jagafoto
Vozovođa
Poruke: 288
Pridružen: 01 Apr 2012, 20:24
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod jagafoto » 03 Sep 2012, 14:02

U novom broju (988 od 31.08.2012.) lista PRUGA objavljen je sledeći članak o staroj železničkoj stanici ZEMUN
iz pera g. Josipa Vebera dobrog znalca istorije železnica na našim prostorima:

Slika

Korisnikov grb
ivanjz
Uber minister
Poruke: 5698
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:18
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod ivanjz » 16 Sep 2012, 16:32

Железнички мост преко Дунава у Новом Саду био је често приказиван на старим разгледницима.

Slika

Ево шта о овом мосту пише у Википедији:

„Мост је изграђен 1883. године као део пруге Будимпешта-Земун. Том приликом је прокопан тунел кроз петроварадински гребен. Мост је назван "Мост Фрање Јосифа" по аустроугарском цару. Мост је имао и стазу за прелаз пешака преко Дунава.
Мост је после Првог светског рата назван "Мост краљевића Андреја", по најмлађем сину краља Александра Карађорђевића. Мост је оштећен 1941. године приликом повлачења југословенске војске, као и Мост краљевића Томислава. Немци су га поправили и био је у функцији до 1944. када га минирају и мост бива потпуно уништен. После тога није обнављан. Железнички саобраћај је после тога користио Мост маршала Тита, до 1961, када је изграђен Жежељев мост.
Стубови моста могу се и данас видети како бескорисно штрче из воде.“

jovanla
Ložač
Poruke: 96
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:28
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod jovanla » 17 Sep 2012, 17:26

.


Poštovani ivanjz je u prethodnom postu napomenuo da je novosadski most razrušen 1944. godine. Neobična slika: voz je išao Štrosmajerovom ulicom na privremeno postavljenom koloseku sve do izgradnje Žeželjevog mosta:


Slika.

Korisnikov grb
ivanjz
Uber minister
Poruke: 5698
Pridružen: 30 Mar 2012, 11:18
Kontakt:

Re: Pruga Beograd - Novi Sad - Subotica

Porukaod ivanjz » 21 Sep 2012, 09:35

Železnička stanica Stara Pazova na razglednici.

Slika

http://www.google.com


Povratak na “Istorija pruga normalnog koloseka u Srbiji”

Ko je na vezi

Korisnika pregleda ovaj forum: Nema registrovanih korisnika i 1 gost